Konzultace

Navštivte nás !

 

Pro klientky, které preferují spíše osobní kontakt a chtějí využít možnost konzultace, nabízíme pohovor s našimi lékařkami. Termín lze objednávat formou dotazu v naší online poradně (záložka „Zeptejte se“ na našem webu) nebo mailem (poradna.infekce@seznam.cz). Společně vybereme nejvhodnější čas a případně i místo. Konzultace poskytujeme na Praze 4 ( Nad Spádem 20), jsme ale flexibilní a vycházíme vstříc i těm z vás, které nepreferují zdravotnická zařízení.

 

Co obsahuje osobní konzultace?

 

  • cílem je zejména sestavení doporučení pro prevenci infekcí ohrožujících plod, a to přímo “na míru” každé z Vás
  • probereme základní rizika, která se týkají právě Vás a podle nich indikujeme vhodná screeningová vyšetření 
  • následně sestavíme Váš individuální program efektivní prevence – hygienicko-epidemiologická opatření, kontrolní odběry, možnosti očkování (dnes stále více nabývající na významu) a další kroky, přispívající ke klidnému průběhu Vašeho těhotenství
  • odpovíme na Vaše otázky, uklidníme Vás
  • v případě záchytu akutního problému pacientkám zajistíme obratem vyšetření na klinickém pracovišti, k podrobnější diagnostice a případně i léčbě (již hrazeno ze zdravotního pojištění)

Konzultace mohou samozřejmě využít i ty z Vás, které těhotenství teprve plánují a chtějí mít jistotu, co je opravdovým problémem a co nikoliv. V záplavě mnohdy protichůdných informací na internetu se totiž dá jen těžko orientovat.

 

Kolik stojí osobní konzultace?

Cena konzultace je 1200 Kč. Trvá dle potřeby, většinou kolem 45-60 minut. Cena za odběry není součástí osobní konzultace.