COVID-19 a těhotenství

Vzhledem k prvním záchytům COVID-19 infekcí v ČR se začaly množit dotazy, jakým způsobem může toto onemocnění ovlivnit těhotenství.

Koronavirus SARS-CoV-2 způsobující onemocnění

Nejprve bychom chtěli všechny uklidnit, aby nepropadali panice. Z doposud známých informací se zdá, že onemocnění má až v 80% mírný průběh, a toto zatím platí i pro těhotné. Počty nakažených budou v ČR samozřejmě růst, ale to je očekávaný vývoj, nikoliv selhání epidemiologických opatření.

Jsme na tuto situaci připraveni, nemusíte mít strach, zatím vše běží dle předpokladů. Samozřejmě musíme být ostražití, ale zavedené epidemiologické principy jsou funkční a není potřeba je zpochybňovat.

Nevěřte neoficiálním informacím, nenechte se strašit poplašnými zprávami od laiků ze sociálních sítí. Dodržujte doporučená preventivní opatření a hlavně – zapojte více racionality, než emocí.

A nyní konkrétněji:

Informací samozřejmě ještě není dostatek a situace se může změnit, ale zatím to vypadá spíše optimisticky.

Dle studie uveřejněné v časopisu Lancet 12.2.2020 na první skupině těhotných se přenos COVID-19 na plod nepotvrdil. Virus se neprokázal ani v plodové vodě, ani v mateřském mléce. Průběh onemocnění pak byl u těhotných obdobný, jako u netěhotných.

Průběh onemocnění byl u většiny těhotných mírný (teplota, kašel, bolest v krku, bolest svalů, únava). U žádné z žen se neobjevila těžší pneumonie (zápal plic), žádná žena nezemřela. Porody probíhaly operačně (Císařský řez), novorozenci byli důkladně vyšetřeni, odebíraly se i vzorky plodové vody, případně pupečníkové krve, vyšetřovalo se mateřské mléko – všechny vzorky byly negativní. Studie je volně k dispozici zde.

Nepřímé účinky probíhající nákazy (např. vysokých horeček) a jejich možný nežádoucí vliv na vývoj těhotenství samozřejmě vyloučit nelze, ale toto platí pro jakékoliv jiné infekční onemocnění.

Zachovejte tedy rozvahu a klid. Právě toto je nyní pro Vás a Vaše děťátko nejdůležitější. Situace se pochopitelně vyvíjí, ale nebojte – my ji sledujeme a snažíme se reagovat, jak jen to jde. A budeme vás samozřejmě informovat.

Aktualizace z 9.4.2020

Do současné doby bylo publikováno 55 případů onemocnění těhotných žen COVID 19. Dle těchto prací se klinické příznaky ani závažnost onemocnění nelišily od průběhu nemoci u negravidních žen. V jednom případě došlo k potratu. Doposud nebylo popsáno, že by virus způsoboval vrozené vývojové vady, nebyl ani prokázán přenos z matky na plod. Také se zdá, že nehrozí žádné riziko přenosu infekce kojením. 

Nicméně pro těhotnou ženu platí stejná doporučení, jako pro ostatní populaci v současné době: 

  • Důsledná hygiena rukou
  • Nošení roušky mimo vlastní domácnost (nicméně procházky ve volné přírodě jsou možné i bez roušky, při dodržení dostatečného odstupu od jiných osob)
  • Při vzestupu teploty nebo projevech onemocnění dýchacích cest je nutno provést v nejbližším zdravotnickém zařízení test (PCR-stěr z nosohltanu, nikoliv rychlotest!) 
  • V případě pozitivního testu nepropadejte panice, ale neprodleně o tom informujte svého gynekologa a pracoviště, kde je plánovaný porod. 

Zdroj: https://www.rcog.org.uk/coronavirus-pregnancy

Centrum pro vrozené nákazy a infekce v graviditě Nemocnice Na Bulovce zahajuje provoz

Od ledna 2020 zahajuje svoji činnost Centrum pro kongenitální/perinatální nákazy a infekce v graviditě, jehož zakladatelkami jsou MUDr. Markéta Geleneky a MUDr. Dita Smíšková, Ph.D. – specialistky tohoto webu .

Jedná se o jediné pracoviště svého druhu v ČR. Ve spolupráci Infekční kliniky NNB, Neonatologického oddělení NNB a mnoha dalších návazných pracovišť bude poskytovat dispenzární, diagnostickou i terapeutickou činnost pro děti s vrozenými nákazami pro Prahu a Středočeský kraj, konziliární činnost v oblasti vrozených nákaz a infekcí v těhotenství pak pro celou ČR.

Držte nám palce!

Jak naše Poradna pomáhala v prvním roce své existence?

 

 

V roce 2017 nás navštívilo přes 13.000 čtenářů, s kolegyní jsme zodpovídaly 126 dotazů, odběry včetně kompletních screeningů jsme zajišťovaly 17 klientkám a podařilo se nám vyřešit a včas zachytit:

 

  • 4 případy rizikového kontaktu s neštovicemi, kdy bylo nutné ihned podat profylaxi
  • 18 případů akutní toxoplasmózy v těhotenství, kdy se obratem zahajovala léčba, z těchto těhotenství jsou již narozeny 3 zdravé děti
  • 5 případů rizikového kontaktu s pátou dětskou nemocí
  • 3 významnější infekce CMV s podrobnější diagnostikou a posouzením vlivu na plod
  • 6 podezření na listeriózu
  • 1 případ genitálního oparu indikovaného k okamžitému zahájení terapie

Jsme rády, že jsme mohly pomoci a těšíme se na Vás i v dalším roce!