Videokonference

Zejména pro naše zahraniční klientky a pro ty z vás, pro které je naše pražské centrum nedostupné či preferují časovou úsporu, nabízíme i možnost videokonferencí.

 

 

Jaké jsou výhody této nabídky?

Především možnost termínu prakticky obratem, dle vzájemné domluvy. Dále pak komfort u videokonferencí – ušetříte čas a zároveň zůstanete ve svém domovském prostředí, kde se cítíte nejlépe. Konzultace není omezená časově – dokud budete mít otázky, budeme odpovídat.

 

Co obsahuje videokonference?

Konzultovat lze jakoukoliv problematiku infekčních onemocnění v těhotenství. Jejich prevenci, průběhy, komplikace, rizika pro těhotenství. Poradíme co dělat, abyste se vyvarovaly nebezpečí nákazy a zároveň uklidníme v případě, že žádné nebezpečí nehrozí. Chcete-li probrat nejvhodnější formu screeningu, sestavíme Vám ho na míru i touto cestou. Zodpovíme dotazy a doporučíme vhodný postup. Nechceme, abyste se zbytečně stresovaly v situacích, kdy to není potřeba a kdy to může Vašemu těhotenství uškodit.

 

Je to bezpečné?

V každém případě preferujeme komunikaci maximálně zajištěnou stran možnosti úniku citlivých dat. Považujeme to za jednu z nejdůležitějších věcí této nabídky. Spolupracujeme se společnostmi, které nabízí vysoce kvalitní komunikačními systémy zaměřené na předávání citlivých informací (Arkadin, GoToMeeting, FetView). Na žádost klientek ale můžeme poskytnout i konzultaci přes Skype.

 

Kolik stojí videokonference a kde ji lze objednat?

Cena cca hodinové konzultace se liší dle volby poskytovatele. Pohybuje se od 1000 Kč (přes Skype) do 1250 Kč (GoToMeeting). Podrobnosti Vám budou sděleny v případě zájmu cestou naší online poradny (záložka „Zeptejte se“ ).

Platba probíhá převodem na účet před zahájením konzultace (v urgentních případech i po ní).

Konzultace

Navštivte nás !

 

Pro klientky, které preferují spíše osobní kontakt a chtějí využít možnost konzultace, nabízíme pohovor s našimi lékařkami. Termín lze objednávat formou dotazu v naší online poradně (záložka „Zeptejte se“ na našem webu) nebo mailem (poradna.infekce@seznam.cz). Společně vybereme nejvhodnější čas a případně i místo. Konzultace poskytujeme na Praze 4 ( Nad Spádem 20), jsme ale flexibilní a vycházíme vstříc i těm z vás, které nepreferují zdravotnická zařízení.

 

Co obsahuje osobní konzultace?

 

 • cílem je zejména sestavení doporučení pro prevenci infekcí ohrožujících plod, a to přímo “na míru” každé z Vás
 • probereme základní rizika, která se týkají právě Vás a podle nich indikujeme vhodná screeningová vyšetření 
 • následně sestavíme Váš individuální program efektivní prevence – hygienicko-epidemiologická opatření, kontrolní odběry, možnosti očkování (dnes stále více nabývající na významu) a další kroky, přispívající ke klidnému průběhu Vašeho těhotenství
 • odpovíme na Vaše otázky, uklidníme Vás
 • v případě záchytu akutního problému pacientkám zajistíme obratem vyšetření na klinickém pracovišti, k podrobnější diagnostice a případně i léčbě (již hrazeno ze zdravotního pojištění)

Konzultace mohou samozřejmě využít i ty z Vás, které těhotenství teprve plánují a chtějí mít jistotu, co je opravdovým problémem a co nikoliv. V záplavě mnohdy protichůdných informací na internetu se totiž dá jen těžko orientovat.

 

Kolik stojí osobní konzultace?

Cena konzultace je 1200 Kč. Trvá dle potřeby, většinou kolem 45-60 minut. Cena za odběry není součástí osobní konzultace.

Ceník

 

Dotazy v poradně:

První dotaz v poradně je vždy zdarma. 

Vzhledem k naší časové vytíženosti a počtu přicházejících dotazů zavádíme poplatek za opakované dotazy od jednoho žadatele. Snažíme se vyjít vstříc zejména těm z vás, kdo nás kontaktujete poprvé, většinou tedy s nejvýznamnějším problémem.

Poplatek je 50 Kč za každý dotaz na další problém od jednoho tazatele.

Mailová konzultace konkrétního problému:                    500 Kč

Obsahuje podrobnější probrání daného problému (např. vysvětlení Vámi zaslaných výsledků, diagnostické a preventivní možnosti, vhodný postup v konkrétní situaci…).

Kompletní TORCH screening:

Skládá se ze dvou částí:    screening + odběry. 

Screening  (sestavení screeningu dle individuálních rizikových faktorů, vysvětlení výsledků odběrů, kompletní doporučení preventivních opatření, návazný informační servis v průběhu těhotenství):

 • Mailem (dotazník)     1000 Kč
 • Osobní konzultací     1200 Kč
 • Videokonferencí        1000 Kč Skype, 1250 Kč GoToMeeting

Odběry – screeningové balíčky: 

Balíček 1 (CMV, HSV, toxoplasmóza):   1 440 Kč

Balíček 1V (CMV, HSV, toxoplasmóza, neštovice):   1 540 Kč

Balíček 1R ( CMV, HSV, toxoplasmóza, zarděnky): 1770 Kč

Balíček RV (CMV, toxoplasmóza, neštovice, zarděnky): 1850 Kč

Kombinace odběrů jsou orientační, balíčky se sestavují dle aktuálních potřeb jednotlivých klientek.

Jednotlivé odběry BEZ screeningu:

CMV: IgG+ IgM                     480,-

Toxo: IgG+ IgM                     570,-

Varicella: IgG                         490,-

HSV 1,2: IgG                           390,-

HSV 1,2: IgG+ IgM               480,-

Rubeola: IgG                          390,-

Parvovirus B19:          ve spolupracující laboratoři 974 Kč

Spalničky: IgG                       390,-

Žloutenka C:                          375,-

Lymeská borrelioza: IgG, IgM         595,-

K ceně je nutno přičíst poplatek za organizaci odběru, základní vysvětlení výsledků a doporučení: 300 Kč. Cena nezahrnuje podrobná doporučení k prevenci ani návazný informační servis, poskytovaný v průběhu celého těhotenství.

Osobní konzultace:   1200 Kč

Videokonference:      1000 – 1250 Kč

Bližší informace naleznete v jednotlivých záložkách Konzultace, Videokonference.

Nabídka pro klientky ze Slovenska:  

Konzultace výsledků prenatálního screeningu toxoplasmózy – interpretace nálezu, podrobné vysvětlení výsledku, doporučení dalšího postupu v diagnostice i léčbě, sepsání konziliární zprávy, následná informační podpora po zbytek těhotenství – vše mailem:   50 € (+ bankovní poplatek za převod)

Online žádost o odběry

Pokud máte zájem, objednejte si u nás vyšetření infekčních onemocnění. Můžete využít možnosti sestavení kompletního TORCH screeningu dle Vašich individuálních rizikových faktorů, nebo si zvolíte jednotlivá vyšetření sami dle svých preferencí. Spolupracujeme s laboratoří, která nám nabídla velmi vstřícné ceny pro naše klientky.

Žádosti o odběry či dotazy zasílejte přes naši online poradnu („Zeptejte se“)

 

Poté, co zvolíte jednu z nabízených variant, vystavíme Vám elektronickou žádanku do spolupracující laboratoře. Do ní se dostavíte na odběr v termínu, který Vám bude vyhovovat. Následovat bude online konzultace s našimi lékařkami, které Vám vysvětlí výsledky vyšetření a doporučí další postup, v případě kompletního TORCH screeningu pak poskytnou i návazný informační servis po celý zbytek těhotenství. Veškerá online komunikace může dle Vašich preferencí probíhat ve webové aplikaci FetView, speciálně navržené pro bezpečné předávání informací mezi lékařem a pacientkou.

 

Ceny za poskytované služby najdete v našem ceníku.

Odběrová místa:

Hlavní odběrová místa se nacházejí v Praze a Středních Čechách, jejich seznam naleznete zde. Využíváme ale i partnerské laboratoře v jiných regionech ČR.

Naši lékaři

Vítejte na stránkách našeho projektu, věnovaného všem těhotným či těhotenství plánujícím ženám. Doufáme, že budeme moci přispět k tomu, aby právě toto období u Vás probíhalo v klidu a bez komplikací. A protože každá z nás je jiná a každé těhotenství může mít svůj vlastní průběh, bude i náš přístup k Vám velmi individuální. 

Kdo Vám bude radit?

MUDr. Markéta Geleneky

Lékařka se specializací na infekční onemocnění, v současné době působí na Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v Praze. Ve své praxi se zaměřuje zejména na problematiku klinické toxoplazmózy se zvláštním důrazem na toxoplazmózu v graviditě. V této oblasti zaujímá pozici celorepublikového konzultanta a je autorem národních doporučení pro diagnostiku a léčbu tohoto onemocnění. Věnuje se i ostatním infekčním onemocněním v těhotenství i mimo ně. Vede internetovou poradnu www.toxoplasmoza.cz a podílí se na projektu www.abctehotenstvi.cz. Na 3. LF UK vyučuje české i zahraniční studenty medicíny. Je vdaná, má dvě děti a jednoho třínohého labradora.

 

MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.

Lékařka s atestací z pediatrie a infekčního lékařství. Již řadu let pracuje jako odborná asistentka na Klinice infekčních nemocí 2. lékařské fakulty UK a Nemocnice Na Bulovce. Kromě jiných infekčních onemocnění se specializuje na nemoci vyvolané EBV a CMV, publikovala práce na téma Listeriové infekce těhotných žen a novorozenců. Podílí se na výuce studentů medicíny. Má dvě dcery a dvě velmi přítulné kočky.

Těšíme se na Vás!

Kontakty

 

MUDr. Markéta Geleneky

IČO: 05833850

MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.

IČO: 06435190

email:   poradna.infekce@seznam.cz

osobní konzultace: Nad Spádem 641/20, Praha 4, v areálu Centra fetální medicíny Profema

skype nick:     live:poradna.infekce

Poradna na facebooku

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Uchováváme a zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, email. Archivace je vedena jen elektronicky, v zabezpečeném soukromém souboru. Dokumenty, které zasíláme klientkám, zároveň uchováváme a využíváme výhradně pro naše soukromé potřeby (interní statistiky). V žádném případě je neposkytujeme dalšímu subjektu. Zálohování souborů je zajištěno cestou Google Disk. Nabízíme možnost zabezpečené komunikace mailem, kterou zajišťuje společnost FetView, jejíž podmínky zpracování a uchovávání osobních údajů najdete na webových stránkách www.fetview.com.

Pokud s výše uvedeným nesouhlasíte, dejte nám prosím vědět – Vaše údaje budou odstraněny.

O projektu

Specialisté z oboru infekčního lékařství jsou tu pro Vás – zaměřujeme se na individuální screening a prevenci TORCH infekcí. Nabízíme online poradnu zdarma, odběry, osobní konzultace i videokonference.

Projekt tohoto typu v ČR nabízíme jako jediní.

 

Zajímáte se o problematiku infekcí v těhotenství a potřebujete poradit?

Chcete zajistit odběry na infekční onemocnění?

Máte zájem o sestavení screeningu TORCH (infekcí ohrožujících plod)?

Pak jste tu správně. A co přesně zde najdete?

 

Rádi bychom Vám prostřednictvím těchto stránek přiblížili problematiku infekcí v těhotenství, informovali Vás o nejčastějších infekčních onemocněních, jejich případném vlivu na vývoj plodu a rovněž o možnostech prevence tak, aby Vaše těhotenství probíhalo bez zdravotních problémů. Máme roky klinické praxe a zkušeností v práci s těhotnými pacientkami na poli infekčního lékařství – a tyto zkušenosti chceme i v tomto projektu využít k tomu, abyste se již nemusely zbytečně bát a věděly, co je pro Vaše těhotenství skutečným rizikem a co nikoliv.

Nabízíme Vám následující možnosti:

 • informační články a texty
 • odpovíme na Vaše dotazy v naší bezplatné poradně
 • zajistíme Vám odběry včetně komplexní interpretace výsledku
 • pro zájemce navrhneme individuální screening a doporučení pro prevenci infekcí ohrožujících plod (TORCH), které považujeme za efektivní prvek v prenatální či prekoncepční péči
 • v případě potřeby nabízíme navazující klinickou péči k podrobnější diagnostice a případně i léčbě daného problému

Budeme se snažit, aby toto vše pro Vás bylo příjemné, dostupné a zejména pak přispívající ke klidnému průběhu Vašeho těhotenství. Můžete využít možnosti osobní konzultace, videokonference či vysoce zabezpečené mailové korespondence, podle toho co Vám bude nejvíce vyhovovat.

Zeptejte se

Omlouváme se za dočasný výpadek formuláře, dotazy zatím prosím adresujte přímo na náš mail: poradna.infekce@seznam.cz.

Děkujeme za pochopení.

[mideal-faq-form]