Neštovice (varicela)

Neštovice patří mezi nejběžnější dětská onemocnění. Ve většině případů se projevují typickou vyrážkou, často doprovázenou zvýšenou teplotou či horečkou. Jen výjimečně dochází ke komplikacím ‒ nejčastěji se bakteriálně infikují ložiska na kůži, případně se rozvine zánět plic či mozečku. Zdrojem nákazy bývají děti s akutní infekcí, virus se šíří vzduchem a blízkým kontaktem. Po prodělání akutní infekce zůstává v těle a za určitých okolností může znovu vzplanout v podobě pásového oparu (herpes zoster). V dnešní době je k dispozici očkování, jež mohou zvážit dosud nenakažení lidé, kterým hrozí komplikace. To se týká i těhotných žen – pokud se žena poprvé infikuje až po otěhotnění, mohou neštovice narušit vývoj plodu a způsobit závažná postižení.

Neštovice v těhotenství

V prvních dvou trimestrech infekce zapříčiňuje takzvaný vrozený varicelový syndrom, který je naštěstí vzácný. Nejnebezpečnější je nákaza na samém konci těhotenství, kdy v některých případech způsobuje těžkou varicelovou infekci novorozence s velmi špatnou prognózou.

Listerióza

 

 

Listeriózu vyvolává bakterie Listeria monocytogenes, která se běžně vyskytuje v trávicím traktu řady zvířat, včetně domácích a zemědělských. Zdrojem infekce však častěji bývají kontaminované potraviny než kontakt se zvířaty. Příznaky listeriózy u matky jsou obvykle mírné a nejvíce připomínají chřipku, obvyklá je horečka a bolesti svalů. Přesto může dojít k nákaze plodu přes placentu, což na začátku těhotenství často vede k potratu, později k předčasnému porodu. Dítě se obvykle narodí s příznaky sepse (otravy krve), zápalu plic nebo zánětu mozkových blan. V některých případech dochází k nákaze až v průběhu porodu, kdy se novorozenec setká s bakterií v porodních cestách.

Léčba a prevence listeriózy

Proti nemoci neexistuje očkování, je však léčitelné antibiotiky. Pokud ovšem probíhá u těžce nedonošeného dítěte, mívá špatnou prognózu. Těhotným ženám je doporučováno vyhýbat se rizikovým potravinám (měkké zrající sýry, nedostatečné prohřáté masné výrobky ‒ hot dog, sekaná apod.), dodržovat základní hygienické návyky a zásady správného skladování potravin v chladničce. Každý horečnatý stav u těhotné ženy by měl pečlivě vyšetřit lékař. V České republice je v posledních letech hlášeno 10 až 20 případů těžkých listeriových infekcí ročně, maximálně 1 až 2 z nich postihují novorozence. Od roku 2000 do 2009 bylo hlášeno celkem 33 listerióz u novorozenců.1

Zdroj:
Smíšková D. Listerióza těhotných žen a novorozenců. Neonatologické listy 2010;1:13‒15.

Parvovirus B19

Infekce parvovirem B19 je běžným dětským onemocněním. Projevuje se nejčastěji jako velkoložisková vyrážka provázená zvýšenou teplotou či horečkou, typicky ji vídáme u dětí ve školním věku. Označuje se jako „pátá nemoc“. V jejím průběhu dochází k útlumu krvetvorby, což představuje významnou komplikaci zejména u lidí s poruchami tvorby červených krvinek.

Nákaza parvovirem B19 v těhotenství může způsobit chudokrevnost plodu

Pokud se žena nakazí až po otěhotnění, může u plodu dojít k významné anémii (chudokrevnosti), tedy snížení počtu červených krvinek. Následkem je nedostatečné okysličení tkání a rozvoj hydropsu plodu, kdy dochází k nahromadění tekutiny v tělních tkáních či dutinách. Počet nových případů parvovirové infekce v těhotenství činí 1 až 5 %, v období epidemie bývá vyšší. Ohroženější jsou ženy, které ve své profesi přicházejí do kontaktu s dětmi (učitelky, zdravotníci atd.). K přenosu infekce na plod dochází u 24 až 33 % infikovaných těhotných žen.1,2,3 V prokázaných případech se podává krevní transfuze, většinou však dostačuje dlouhodobé sledování průtoků krve placentou pomocí ultrazvuku.

Zdroj:
1 Straňková M. Rubeola a parvoviróza v graviditě. Neonatologické listy 2010;1:3‒6.
2 Ľubušký M, Pospíšilová D, Hyjánek J, Procházka M, Míčková I. Prenatální infekce plodu parvovirem B19. Čes Gynek 2005;70(4):306‒311.
3 Enders M, Weidner A, Zoellner I, Searle K, Enders G. Fetal morbidity and mortality after acute human parvovirus B19 infection in pregnancy: prospective evaluation of 1018 cases. Prenat Diagn 2004;24:513‒518.

Zarděnky (rubeola)

Zarděnky jsou obvykle nekomplikovaným virovým onemocněním postihujícím především děti. K jeho hlavním projevům patří horečka a nepříliš nápadná vyrážka. Nicméně tento virus patří k těm, které průběh těhotenství ohrožují nejvíce. Nakazí-li se žena v prvních 12 týdnech těhotenství, existuje více než 80% riziko potratu nebo poškození plodu. Pokud těhotenství pokračuje, narodí se obvykle děti s těžkými srdečními vadami, hluché a opožďují se ve vývoji. U nás se s touto nemocí setkáváme vzácně, hlavně díky povinnému očkování již v dětském věku. Za poslední dvě desetiletí jsme zaznamenali jen několik ojedinělých případů, vždy se jednalo o ženy ze zemí, kde se na toto onemocnění na rozdíl od ČR neočkovalo a kde také došlo k nákaze.

Prevence a profylaxe vrozených nákaz

 

Prevence vrozených nákaz jsou souborem doporučení, která vedou ke snížení rizika infekce u ženy či plodu. Jedná se o hygienicko-epidemiologické postupy, prenatální screening, preventivní podávání antibiotik (profylaxe) či očkování. Některé z nich patří do rukou lékaře, jiné může praktikovat každá žena sama. Jsou zaměřeny zejména na minimalizaci přenosu nákaz.

Prevence je účinnější než řešení problémů

Za důležitý lze považovat fakt, že prevence je vždy účinnější než řešení již nastalých problémů. Proto je vhodné, aby se žena plánující těhotenství o tato doporučení zajímala. Velkou výhodou je, pokud ví, zda již prodělala infekce, které by mohly těhotenství ohrozit v případě, že by se nakazila během gravidity. Jako typický příklad lze uvést například neštovice. Prodělala-li je žena v minulosti, těhotenství neohrožují, zatímco pokud se s nimi setká poprvé až v graviditě, vyvolávají v některých případech závažné poškození plodu. Séronegativní ženy (které se s infekcí nesetkaly a těhotenství plánují) pak mohou zvážit očkování či alespoň dbát na preventivní opatření omezující pravděpodobnost nákazy.

Naše vlastní klinická zkušenost ukazuje, že preventivní vyšetření základních infekčních onemocnění (tedy cílené sérologické odběry těhotných, či žen plánujících těhotenství) velmi dobře funguje. Je to ale velmi specifická oblast a vyžaduje značnou zkušenost a dobrou koncepci. V našem projektu nabízíme vyšetření “šitá na míru” našim klientkám, což považujeme za formu prevence nejúčinnější.

Povinně vyšetřovaná infekční onemocnění v těhotenství

Některá infekční onemocnění se v ČR vyšetřují v těhotenství povinně. To znamená, že lékař je zákonem vázán k tomu, aby tato vyšetření těhotné klientce nabídl. Patří mezi ně HIV, syfilis a žloutenka typu B. Zde se není potřeba o nic starat – pokud se nákaza potvrdí, nastupuje automaticky doporučená léčba a další sledování budoucí maminky i plodu. Vyšetření doporučené u všech těhotných je také odběr  na streptokoky skupiny B.  Provádí se mikrobiologickým zpracováním vaginorektálního stěru od 35. týdne gravidity. Při pozitivním nálezu se doporučuje podání antibiotik během porodu, čímž se riziko závažné nákazy novorozence snižuje.

Videokonference

Zejména pro naše zahraniční klientky a pro ty z vás, pro které je naše pražské centrum nedostupné či preferují časovou úsporu, nabízíme i možnost videokonferencí.

 

 

Jaké jsou výhody této nabídky?

Především možnost termínu prakticky obratem, dle vzájemné domluvy. Dále pak komfort u videokonferencí – ušetříte čas a zároveň zůstanete ve svém domovském prostředí, kde se cítíte nejlépe. Konzultace není omezená časově – dokud budete mít otázky, budeme odpovídat.

 

Co obsahuje videokonference?

Konzultovat lze jakoukoliv problematiku infekčních onemocnění v těhotenství. Jejich prevenci, průběhy, komplikace, rizika pro těhotenství. Poradíme co dělat, abyste se vyvarovaly nebezpečí nákazy a zároveň uklidníme v případě, že žádné nebezpečí nehrozí. Chcete-li probrat nejvhodnější formu screeningu, sestavíme Vám ho na míru i touto cestou. Zodpovíme dotazy a doporučíme vhodný postup. Nechceme, abyste se zbytečně stresovaly v situacích, kdy to není potřeba a kdy to může Vašemu těhotenství uškodit.

 

Je to bezpečné?

V každém případě preferujeme komunikaci maximálně zajištěnou stran možnosti úniku citlivých dat. Považujeme to za jednu z nejdůležitějších věcí této nabídky. Spolupracujeme se společnostmi, které nabízí vysoce kvalitní komunikačními systémy zaměřené na předávání citlivých informací (Arkadin, GoToMeeting, FetView). Na žádost klientek ale můžeme poskytnout i konzultaci přes Skype.

 

Kolik stojí videokonference a kde ji lze objednat?

Cena cca hodinové konzultace se liší dle volby poskytovatele. Pohybuje se od 1000 Kč (přes Skype) do 1250 Kč (GoToMeeting). Podrobnosti Vám budou sděleny v případě zájmu cestou naší online poradny (záložka „Zeptejte se“ ).

Platba probíhá převodem na účet před zahájením konzultace (v urgentních případech i po ní).

Konzultace

Navštivte nás !

 

Pro klientky, které preferují spíše osobní kontakt a chtějí využít možnost konzultace, nabízíme pohovor s našimi lékařkami. Termín lze objednávat formou dotazu v naší online poradně (záložka „Zeptejte se“ na našem webu) nebo mailem (poradna.infekce@seznam.cz). Společně vybereme nejvhodnější čas a případně i místo. Konzultace poskytujeme na Praze 4 ( Nad Spádem 20), jsme ale flexibilní a vycházíme vstříc i těm z vás, které nepreferují zdravotnická zařízení.

 

Co obsahuje osobní konzultace?

 

  • cílem je zejména sestavení doporučení pro prevenci infekcí ohrožujících plod, a to přímo “na míru” každé z Vás
  • probereme základní rizika, která se týkají právě Vás a podle nich indikujeme vhodná screeningová vyšetření 
  • následně sestavíme Váš individuální program efektivní prevence – hygienicko-epidemiologická opatření, kontrolní odběry, možnosti očkování (dnes stále více nabývající na významu) a další kroky, přispívající ke klidnému průběhu Vašeho těhotenství
  • odpovíme na Vaše otázky, uklidníme Vás
  • v případě záchytu akutního problému pacientkám zajistíme obratem vyšetření na klinickém pracovišti, k podrobnější diagnostice a případně i léčbě (již hrazeno ze zdravotního pojištění)

Konzultace mohou samozřejmě využít i ty z Vás, které těhotenství teprve plánují a chtějí mít jistotu, co je opravdovým problémem a co nikoliv. V záplavě mnohdy protichůdných informací na internetu se totiž dá jen těžko orientovat.

 

Kolik stojí osobní konzultace?

Cena konzultace je 1200 Kč. Trvá dle potřeby, většinou kolem 45-60 minut. Cena za odběry není součástí osobní konzultace.

Online žádost o odběry

Pokud máte zájem, objednejte si u nás vyšetření infekčních onemocnění. Můžete využít možnosti sestavení kompletního TORCH screeningu dle Vašich individuálních rizikových faktorů, nebo si zvolíte jednotlivá vyšetření sami dle svých preferencí. Spolupracujeme s laboratoří, která nám nabídla velmi vstřícné ceny pro naše klientky.

Žádosti o odběry či dotazy zasílejte přes naši online poradnu („Zeptejte se“)

 

Poté, co zvolíte jednu z nabízených variant, vystavíme Vám elektronickou žádanku do spolupracující laboratoře. Do ní se dostavíte na odběr v termínu, který Vám bude vyhovovat. Následovat bude online konzultace s našimi lékařkami, které Vám vysvětlí výsledky vyšetření a doporučí další postup, v případě kompletního TORCH screeningu pak poskytnou i návazný informační servis po celý zbytek těhotenství. Veškerá online komunikace může dle Vašich preferencí probíhat ve webové aplikaci FetView, speciálně navržené pro bezpečné předávání informací mezi lékařem a pacientkou.

 

Ceny za poskytované služby najdete v našem ceníku.

Odběrová místa:

Hlavní odběrová místa se nacházejí v Praze a Středních Čechách, jejich seznam naleznete zde. Využíváme ale i partnerské laboratoře v jiných regionech ČR.

O projektu

Specialisté z oboru infekčního lékařství jsou tu pro Vás – zaměřujeme se na individuální screening a prevenci TORCH infekcí. Nabízíme online poradnu zdarma, odběry, osobní konzultace i videokonference.

Projekt tohoto typu v ČR nabízíme jako jediní.

 

Zajímáte se o problematiku infekcí v těhotenství a potřebujete poradit?

Chcete zajistit odběry na infekční onemocnění?

Máte zájem o sestavení screeningu TORCH (infekcí ohrožujících plod)?

Pak jste tu správně. A co přesně zde najdete?

 

Rádi bychom Vám prostřednictvím těchto stránek přiblížili problematiku infekcí v těhotenství, informovali Vás o nejčastějších infekčních onemocněních, jejich případném vlivu na vývoj plodu a rovněž o možnostech prevence tak, aby Vaše těhotenství probíhalo bez zdravotních problémů. Máme roky klinické praxe a zkušeností v práci s těhotnými pacientkami na poli infekčního lékařství – a tyto zkušenosti chceme i v tomto projektu využít k tomu, abyste se již nemusely zbytečně bát a věděly, co je pro Vaše těhotenství skutečným rizikem a co nikoliv.

Nabízíme Vám následující možnosti:

  • informační články a texty
  • odpovíme na Vaše dotazy v naší bezplatné poradně
  • zajistíme Vám odběry včetně komplexní interpretace výsledku
  • pro zájemce navrhneme individuální screening a doporučení pro prevenci infekcí ohrožujících plod (TORCH), které považujeme za efektivní prvek v prenatální či prekoncepční péči
  • v případě potřeby nabízíme navazující klinickou péči k podrobnější diagnostice a případně i léčbě daného problému

Budeme se snažit, aby toto vše pro Vás bylo příjemné, dostupné a zejména pak přispívající ke klidnému průběhu Vašeho těhotenství. Můžete využít možnosti osobní konzultace, videokonference či vysoce zabezpečené mailové korespondence, podle toho co Vám bude nejvíce vyhovovat.