COVID-19 a těhotenství

Vzhledem k prvním záchytům COVID-19 infekcí v ČR se začaly množit dotazy, jakým způsobem může toto onemocnění ovlivnit těhotenství.

Koronavirus SARS-CoV-2 způsobující onemocnění

Nejprve bychom chtěli všechny uklidnit, aby nepropadali panice. Z doposud známých informací se zdá, že onemocnění má až v 80% mírný průběh, a toto zatím platí i pro těhotné. Počty nakažených budou v ČR samozřejmě růst, ale to je očekávaný vývoj, nikoliv selhání epidemiologických opatření.

Jsme na tuto situaci připraveni, nemusíte mít strach, zatím vše běží dle předpokladů. Samozřejmě musíme být ostražití, ale zavedené epidemiologické principy jsou funkční a není potřeba je zpochybňovat.

Nevěřte neoficiálním informacím, nenechte se strašit poplašnými zprávami od laiků ze sociálních sítí. Dodržujte doporučená preventivní opatření a hlavně – zapojte více racionality, než emocí.

A nyní konkrétněji:

Informací samozřejmě ještě není dostatek a situace se může změnit, ale zatím to vypadá spíše optimisticky.

Dle studie uveřejněné v časopisu Lancet 12.2.2020 na první skupině těhotných se přenos COVID-19 na plod nepotvrdil. Virus se neprokázal ani v plodové vodě, ani v mateřském mléce. Průběh onemocnění pak byl u těhotných obdobný, jako u netěhotných.

Průběh onemocnění byl u většiny těhotných mírný (teplota, kašel, bolest v krku, bolest svalů, únava). U žádné z žen se neobjevila těžší pneumonie (zápal plic), žádná žena nezemřela. Porody probíhaly operačně (Císařský řez), novorozenci byli důkladně vyšetřeni, odebíraly se i vzorky plodové vody, případně pupečníkové krve, vyšetřovalo se mateřské mléko – všechny vzorky byly negativní. Studie je volně k dispozici zde.

Nepřímé účinky probíhající nákazy (např. vysokých horeček) a jejich možný nežádoucí vliv na vývoj těhotenství samozřejmě vyloučit nelze, ale toto platí pro jakékoliv jiné infekční onemocnění.

Zachovejte tedy rozvahu a klid. Právě toto je nyní pro Vás a Vaše děťátko nejdůležitější. Situace se pochopitelně vyvíjí, ale nebojte – my ji sledujeme a snažíme se reagovat, jak jen to jde. A budeme vás samozřejmě informovat.

Aktualizace z 9.4.2020

Do současné doby bylo publikováno 55 případů onemocnění těhotných žen COVID 19. Dle těchto prací se klinické příznaky ani závažnost onemocnění nelišily od průběhu nemoci u negravidních žen. V jednom případě došlo k potratu. Doposud nebylo popsáno, že by virus způsoboval vrozené vývojové vady, nebyl ani prokázán přenos z matky na plod. Také se zdá, že nehrozí žádné riziko přenosu infekce kojením. 

Nicméně pro těhotnou ženu platí stejná doporučení, jako pro ostatní populaci v současné době: 

  • Důsledná hygiena rukou
  • Nošení roušky mimo vlastní domácnost (nicméně procházky ve volné přírodě jsou možné i bez roušky, při dodržení dostatečného odstupu od jiných osob)
  • Při vzestupu teploty nebo projevech onemocnění dýchacích cest je nutno provést v nejbližším zdravotnickém zařízení test (PCR-stěr z nosohltanu, nikoliv rychlotest!) 
  • V případě pozitivního testu nepropadejte panice, ale neprodleně o tom informujte svého gynekologa a pracoviště, kde je plánovaný porod. 

Zdroj: https://www.rcog.org.uk/coronavirus-pregnancy