Centrum pro vrozené nákazy a infekce v graviditě Nemocnice Na Bulovce zahajuje provoz

Od ledna 2020 zahajuje svoji činnost Centrum pro kongenitální/perinatální nákazy a infekce v graviditě, jehož zakladatelkami jsou MUDr. Markéta Geleneky a MUDr. Dita Smíšková, Ph.D. – specialistky tohoto webu .

Jedná se o jediné pracoviště svého druhu v ČR. Ve spolupráci Infekční kliniky NNB, Neonatologického oddělení NNB a mnoha dalších návazných pracovišť bude poskytovat dispenzární, diagnostickou i terapeutickou činnost pro děti s vrozenými nákazami pro Prahu a Středočeský kraj, konziliární činnost v oblasti vrozených nákaz a infekcí v těhotenství pak pro celou ČR.

Držte nám palce!