Infekce v těhotenství

 

S infekčními nemocemi se všichni setkáváme v průběhu celého života a naprostou většinu z nich se nám daří zdárně překonat. U těhotných žen však některé jinak banální infekce mohou znamenat závažný problém, protože mohou narušit zdárný průběh těhotenství a v krajním případě způsobit postižení ještě nenarozeného dítěte. Označují se zkratkou TORCH a patří sem zejména toxoplasmóza, cytomegalovirus, herpes virus, neštovice, zarděnky a některé další. V roce 2016 se do tohoto výčtu zařadil i virus Zika. Testování těchto infekcí v ČR není zařazeno do rutinního prenatálního screeningu, přestože se týkají tisícovek těhotných.

Ještě před otěhotněním

Každá žena by již před otěhotněním nebo na začátku gravidity měla mít dostatek informací o riziku nákazy. Měla by vědět, které infekce pro ni nejsou nebezpečné, protože je chráněna protilátkami po očkování nebo infekci prodělala již dříve, a ke kterým je naopak stále vnímavá. Čím dříve se případný problém odhalí, tím lépe se řeší.

 

Proč se tedy infekce ohrožující plod (TORCH) v těhotenství nevyšetřují?

Povinně se vyšetřuje jen HIV, lues a žloutenka typu B. Proč ne ostatní, když mohou ohrozit tisíce těhotenství ročně?

Z vícero důvodů. Takový povinný plošný screening by byl velmi finančně náročný, dalším problémem pak je jeho obtížné hodnocení, mnohdy nejasná prognóza v případě záchytu akutní infekce a komplexní výtěžnost, která není z hlediska celé ČR považována za dostatečnou.

Proto se o této problematice v ambulancích gynekologů často spíše mlčí. Místo prevence se řeší až nastalé problémy a pacientky jsou k nám odesílány, abychom rychle našli řešení. Ale to už bývá pozdě a možnosti diagnostické i léčebné jsou v takovém případě velmi omezeny, což vede k významnému stresu těhotných.

Co s tím?

Hlavní úskalí plošného screeningu můžeme odstranit právě díky našemu projektu. Náš screening probíhá individuálně a plně pod naší kontrolou. Selektujeme odběry, sami vyhodnocujeme jejich výsledky (což vyžaduje opravdu velkou klinickou zkušenost), doporučujeme další postup a zejména – v případě záchytu problému jej IHNED řešíme. Právě tato návaznost na velké klinické pracoviště je stěžejní. Máme možnost komplexní diagnostiky i léčby, která není v mnohých zdravotnických centrech běžně k dispozici.