Jak naše Poradna pomáhala v prvním roce své existence?

 

 

V roce 2017 nás navštívilo přes 13.000 čtenářů, s kolegyní jsme zodpovídaly 126 dotazů, odběry včetně kompletních screeningů jsme zajišťovaly 17 klientkám a podařilo se nám vyřešit a včas zachytit:

 

  • 4 případy rizikového kontaktu s neštovicemi, kdy bylo nutné ihned podat profylaxi
  • 18 případů akutní toxoplasmózy v těhotenství, kdy se obratem zahajovala léčba, z těchto těhotenství jsou již narozeny 3 zdravé děti
  • 5 případů rizikového kontaktu s pátou dětskou nemocí
  • 3 významnější infekce CMV s podrobnější diagnostikou a posouzením vlivu na plod
  • 6 podezření na listeriózu
  • 1 případ genitálního oparu indikovaného k okamžitému zahájení terapie

Jsme rády, že jsme mohly pomoci a těšíme se na Vás i v dalším roce!